U bent hier: Home » Zelfregie en ervaringsdeskundigheid

Zelfregie en ervaringsdeskundigheid

Zelfregie is een belangrijk, richtinggevend begrip voor het IGPB. Zelfregie gaat over de regie voeren over je eigen leven. Door het IGPB zijn verschillende programma’s in uitvoering om zelfregie in concrete situaties te realiseren. Ervaringsdeskundigheid duidt op al die kwaliteiten van individuen om hun leven naar eigen maatstaven de gewenste invulling te geven. Iedereen leert daarbij van eigen ervaringen en vaak tevens van de ervaringen van anderen. Het uitgangspunt is dat je altijd weer bij kan leren.

In de onderzoeksprojecten van het IGPB proberen we de kennis die mensen zelf hebben onder woorden te brengen, te systematiseren, te ordenen en te bewaren. Dit opdat anderen er ook gebruik van kunnen maken. Onderzoek is een belangrijk middel om ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis concreet te maken. Onderzoek is ook bedoeld om nieuwe ervaringen te creëren. Deelnemers aan het onderzoek kunnen daaraan nieuwe ervaringsdeskundigheid ontlenen.

In de toepassingen die het IGPB ontwikkelt, gaat het erom dat mensen hun eigen kennis en kwaliteiten gebruiken. Bijvoorbeeld in clientgestuurde projecten. Wij ondersteunen de ontwikkeling van clientgestuurde projecten op zo'n manier dat ieder het beste in hem of haar kan inzetten. Daarbij wordt ieder aangesproken op zijn of haar kwaliteiten. Samenwerking is zo te organiseren dat de kwaliteiten van de deelnemers in een organisatie op elkaar worden afgestemd.

In trainingen en opleidingen gaan we ervan uit dat iedereen altijd verder kan groeien, sterker kan worden, of kan leren. Zowel van nieuwe ervaringen als van anderen. Uitwisseling van ervaringsdeskundigheid wordt in de trainingen en opleidingen op een systematische manier gedaan.

Vraag-aanbod fricties zijn een terugkerend onderwerp in onze diensten. In onderzoek naar de kwaliteit van zorginstellingen vinden we vaak dat het aanbod niet aansluit bij de behoeften en vragen van clienten. Daarvoor proberen we dan oplossingen aan te dragen. In een project hebben we bijvoorbeeld de behoeften aan informatie bij de cliënten onderzocht. We constateerden dat het aanbod van informatie niet aansloot bij de behoeften. Dit project heeft geresulteerd in een concept van een eigen informatie-domein voor elke cliënt, waarin zowel algemene informatie voor de cliënt beschikbaar is als ook informatie uit zijn behandelplan of informatie uit onderzoek dat de cliënt heeft ondergaan.

Ook herstel is, met name voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg, een belangrijke doelstelling geworden. Herstel kan op allerlei manieren ondersteund worden, niet alleen door de hulpverlening, maar ook door zelfhulpgroepen, maatjes, lotgenoten, clientgestuurde projecten of familie. Het IGPB heeft in 2009 een 'agenda' ontwikkeld met allerlei door cliënten zelf ontwikkelde 'tools' en 'apps'. De integratie in een agenda zorgt voor een laagdrempelige en altijd beschikbare omgeving. Op dit ogenblik zijn we bezig deze agenda digitaal beschikbaar te maken.