U bent hier: Onderzoek

Onderzoek

Het IGPB is op de eerste plaats een onderzoeksinstituut. We zijn in 1996 gestart met het IGPB omdat we ondervonden dat cliënten-, patiënten- en gehandicapten organisaties veel behoefte hadden aan eigen kennis. Ook hadden we geconstateerd dat deze organisaties, evenals individuële cliënten, zelf veel kennis in huis hebben. Later, dat was rond het jaar 2000, zijn we dit ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis gaan noemen.

Onderzoek gebeurt in de regel volgens een standaard methodologie. Die is vooral bij empirisch en kwantitatief onderzoek van belang. Voor kwalitatief onderzoek gelden vaak andere regels. Ook onderzoek naar ervaringsdeskundigheid, gericht op het formuleren van ervaringskennis, dient een aantal specifieke onderzoeksregels te volgen, onder andere voor de validering ervan. Het resultaat noemen we "experience based" in plaats van "evidence based".

Het IGPB heeft een grote voorkeur voor onderzoek dat direct bijdraagt aan de empowerment van cliënten, patiënten en mensen met handicaps. Kennis geeft macht; meer kennis leidt derhalve tot empowerment. Onderzoek doen is een belangrijke empowerment strategie. Het IGPB doet vaak handelingsgericht onderzoek, dat gericht is op het verbeteren van het handelingen van de deelnemers aan het onderzoek. Daarmee gaat het IGPB dus uit van een actieve participatie van de deelnemers en respondenten in onderzoek.

Wie onderzoek doet, vergaart kennis. Niet voor rapporten, maar om praktijken te verbeteren. Daarom organiseert het IGPB ook workshops, geeft trainingen en ondersteunt bij het implementeren van onderzoeksresultaten.