U bent hier: Onderzoek » Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid

Door eigen ervaringen en die van anderen te onderzoeken ontstaat ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigen zijn zelf eigenaars van het onderzoek en coproducenten van kennis, in plaats van slechts onderwerp van onderzoek. Al het onderzoek dat wij doen is te zien als onderzoek naar ervaringskennis: wat weten cliënten, patiënten, mensen met een handicap.

Defnitie van ervaringsdeskundigheid

De kennis die verworven wordt door over ervaringen te reflecteren gaat over verschillende zaken:

  • Over lichaam en geest, over gewoonten en handelen, over hoe met problemen, handicaps en ziekten om te gaan.
  • Over de gezondheidszorg, hoe die werkt, de kwaliteit ervan en de effectiviteit. Over bijwerkingen van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld over ervaren bijeffecten van medicijnen. Over hoe je als zorgvrager met de gezondheidszorg omgaat, hoe je er het beste gebruik van kunt maken. Over je eigen handelen als zorgvrager in de gezondheidszorg.
  • Over de samenleving en de instituties in de samenleving, over maatschappelijke acceptatie en uitstoting, over toegankelijkheid en drempels, en over hoe je daar mee om kunt gaan. Over de werking van bureaucratieën en over hoe je daar mee om kunt gaan.
  • Over hoe je als lotgenoten elkaar kunt steunen, over zelfhulpgroepen en lotgenoten contacten, clëntgestuurde projecten en belangenbehartiging, over omgangsvormen van cliënten, patiënten en mensen met handicaps onder elkaar.

Ervaringsdeskundigheid ontstaat niet alleen door reflectie over en toetsing van individuele ervaringen, maar ook door over ervaringen van anderen te leren. Het delen van ervaringen is een belangrijk uitgangspunt.

Tevens is het belangrijk dat ervaringskennis niet waardevrij is. Ervaringsdeskundigheid is verbonden met de belangrijke waarden die vanuit het cliëntenperspectief zijn geformuleerd, zoals gelijkwaardigheid, respect, en geen opdeling van de mens.

Onderzoek naar ervaringskennis kan allerlei soorten onderzoek omvatten, zoals behoefteonderzoek, kwaliteitsonderzoek, beleidsonderzoek, effectonderzoek. Het belangrijkste onderzoek vinden wij onderzoek naar hoe cliënten handelen en proberen beter te handelen. Dit soort onderzoek vereist specifieke methodiekontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn onderzoek naar sleutelscènes en copingstrategieën, consumptiestijlen in de gezondheidszorg, vraag-aanbod fricties en onderzoek naar de samenhang tussen behoeften, kwaliteit en effectiviteit. Daarnaast wordt er gewerkt met specifiek voor het onderzoek ontwikkelde interviewtechnieken en met schrijfworkshops.

In de loop van de tijd heeft het IGPB allerlei publicaties gemaakt waarin ervaringsdeskundigheid op specifieke terreinen is gesystematiseerd. Op deze site kunt u publicaties downloaden met kennis die we op dit gebied ontwikkeld hebben.

Klik hier om het kader document over ervaringsdeskundigheid te downloaden