U bent hier: Onderzoek » Zelfregie

Zelfregie

De doelstelling om zelf de regie te hebben over je leven is nauw verbonden met onze westerse idealen. Die idealen zijn sinds De Verlichting door vele filosofen verwoord. De Verlichting leert dat ieder mens verantwoordelijkheid voor zichzelf draagt, zelf kennis moet vergaren en kan leren.
Voor mensen met een chronische ziekte of handicap is deze doelstelling vaak een grote opgave, omdat zij te maken krijgen met zorgsystemen en bureaucratieën waarop je als individu moeilijk grip kunt krijgen. Die systemen hebben de neiging over de individuen te gaan domineren. Het gevolg is afhankelijkheid en verlies van individualiteit.
Vanuit de patiënten-, gehandicapten- en cliëntenbewegingen is er altijd veel aandacht geweest voor dit probleem. Vanuit die bewegingen zijn vele ideeën, voorstellen en initiatieven ontstaan om verafhankelijking te voorkomen en de grip op het eigen leven te houden, ondanks de noodzakelijkheid om gebruik te maken van de behandelingen en zorg.

In het onderzoek van het IGPB gaat het er vaak om vragen over hoe zelfregie te vergroten. Een van de  projecten waarin dat centraal stond was het project over de herstelagenda dat we hebben uitgevoerd met deelnemers aan DAC's.
In dat project gingen we ervanuit dat het voor een cliënt belangrijk is een aantal tot zijn beschikking te hebben om regie te houden en vraagsturing in de zorg te verwerven. In principe verschilt dit niet van wat elke burger daarbij gebruikt. Eigen regie betekent plannen, je eigen tijd in de gaten houden, op de hoogte zijn, informatie verzamelen, besluiten nemen, afspraken maken, afstemmen op anderen, delegeren.
Voor de meeste mensen is een agenda daarbij onontbeerlijk. Agenda's zijn er in soorten en maten. Er zijn allerlei doelgroepen agenda's, denk bv aan de vrouwenagenda of aan schoolagenda's en kantooragenda's. Ontwerpers van agenda's besteden veel aandacht aan de vormgeving. Een agenda kan iets heel persoonlijks zijn, en dan is het belangrijk dat de kleur, de plaatsjes en de toeters en bellen bij jouw passen. Een agenda verschaft je een identiteit. Je agenda is een deel van je lifestyle. Veel moderne agenda's, vooral de elektronische, vindt je nu op bijvoorbeeld I-pad of I-phone. In deze moderne organizers worden steeds meer hulpmiddelen geprogrammeerd, zoals bv een dataplanner, communicatiemiddelen en zoekhulpen. In het project hebben wij een agenda onbtworpen met dergelijke hulpmiddelen.
Voor een verslag verijzen we naar ons boekje "baas over eigen agenda".