U bent hier: Toepassingen

Toepassingen

Wie onderzoek doet en kennis vergaart wil daar graag wat mee doen. Het IGPB heeft vaak onderzoek gedaan waaruit concrete aanbevelingen volgen of waaruit concrete vernieuwingen ontstaan. Vervolgens is dan de uitdaging die te implementeren. Dat vergt altijd allerlei concrete stappen en procedures. Er moeten randvoorwaarden gecreëerd worden.  Wanneer een implementatie plaats vindt in een instelling of organisatie, moet deze organisatie daarop voorbereid worden.

Het IGPB ontwikkelt concrete ondersteuningsinstrumenten om empowerment van cliënten, patiënten en mensen met een handicap te versterken. In het verleden hebben we de crisiskaart in Nederland geïntroduceerd. Dit was in een project met het Amsterdams Patiënten en Consumenten Platform (AP/CP).
Een ander voorbeeld is het praktijkboek 'cliëntgestuurde projecten' waar in een 12-stappenplan de overgang van een reguliere organisatie naar een patiëntengestuurde organisatie, beschreven wordt.
We hebben diverse instrumenten voor vraagsturing ontwikkeld op het terrein van informatievoorzieningen, gezondheidsvoorlichting, zelfzorg, eigen dossiervorming en persoonlijk netwerkontwikkeling. Deze instrumenten zien we niet los van elkaar. We zijn bezig een geïntegreerd instrument te ontwikkelen waar verschillende instrumenten voor vraagsturing bij elkaar komen. Dat instrument is de zorgagenda. De voorbereidingen voor de implementatie van de zorgagenda bij verschillende doelgroepen en in verschillende zorgsectoren is in volle gang.