U bent hier: Toepassingen » Zelfregie

Zelfregie

Zelfregie betekent dat je in je leven zelf allerlei beslissingen kunt nemen en zelf kunt bepalen wat voor jou belangrijk is. Vaak is dat helemaal niet vanzelfsprekend, met name niet wanneer je afhankelijk bent van zorg en ondersteuning. Dat betekent immers vaak dat de zorgverlenende en dienstverlenende instellingen een grote invloed krijgen. Hun regels kunnen zo'n uitwerking hebben dat je zelf de regie verliest, dat die overgenomen wordt door een instelling.

Het IGPB onderneemt allerlei activiteiten om zelfregie te ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn onderzoek dat geleid heeft tot de invoering van de crisiskaart in Nederland en verschillende onderzoeken om cliƫntgestuurde projecten te stimuleren.
Meer recentelijk heeft het IGPB een agenda ontwikkelt voor zorggebruikers. Een agenda is in feite een toolkit waarin allerlei instrumenten voor zelfregie bij elkaar gebracht worden en gekoppeld worden aan eigen tijdsplanning.

Op dit moment voert het IGPB een onderzoek uit naar het gebruik van het Persoons Gebonden Budget (PGB) en de invloed die een PGB heeft op zelfregie en empowerment. De resultaten van dit onderzoek, dat gefinancierd wordt in het kader van het programma Disability Studies van ZonMW, zijn in 2013 beschikbaar.