U bent hier: Trainingen » De TOED
Hoge school van Amsterdam

Training Opleiding Ervarings Deskundigheid (TOED)

In de eerste week van september 2017 gaat in Amsterdam weer een TOED opleiding van start.

Voor wie is de cursus bedoeld?

 • Bent u (ex)cliënt van de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg of de maatschappelijke opvang?
 • Wilt u zich op professionele wijze inzetten voor cliënten in de gezondheidszorg vanuit ervaringsdeskundig perspectief?
 • Bent u al binnen een cliëntenorganisatie of binnen een . instelling actief of wilt u actief gaan worden en wilt u uw kennis verbreden en uw ervaring in de GGz/de verslavingszorg/dak-thuislozen zorg inzetten?
Dan is het Traject Opleiding ErvaringsDeskundigheid wellicht iets voor u. Een vooropleiding is niet nodig. Het gaat om ervaring en levenswijsheid en de wens om als ervaringsdeskundige te gaan werken; kunnen reflecteren op de eigen geschiedenis en verhalen van anderen kunnen aanhoren, kunnen luisteren naar anderen, zijn belangrijke voorwaarden.

Wat houdt de basiscursus TOED in?

Samen met mede-cursisten bent u onder begeleiding van ervaren docenten en trainers vijftien weken lang, één dag in de week bezig met thema’s zoals:

 • het presenteren van uw eigen hulpverleningsverhaal
 • crisiskaart
 • leef- en systeemwereld
 • autonomie en eigen regie
 • feedback geven en gespreksvoering
 • AA groepen en de herstelbeweging
 • cliëntgestuurde projecten en de geschiedenis van cliëntenorganisaties
 • anders kijken naar stemmen horen en diagnoses
 • het opsporen en versterken van uw persoonlijke kwaliteiten
 • het onderzoeken van diverse vormen van steun die passend en wenselijk zijn bij uw individuele en bij gemeenschappelijke verhalen
 • het samenstellen van een eigen portfolio

Naast de lessen over deze thema’s zijn er om de twee weken portfolio groepen. Dit zijn groepen van max. 6 personen, waarin gesproken wordt over de eigen geschiedenis in de hulpverlening, hoe ben je in de hulpverlening terecht gekomen, wat heeft gewerkt en wat niet, over ik-verhalen en wij-verhalen. Deze groepen zijn intensief en vragen van u te kunnen reflecteren op uw eigen geschiedenis en die van anderen.

Huiswerk

Er moet rekening gehouden worden met circa twee uur huiswerk per week (artikelen lezen en portfolio opdrachten uitwerken).

Afsluiting cursus

U sluit de cursus af met een presentatie. Legt u de cursus met goed gevolg af, dan ontvangt u een certificaat.

De cursus bestaat uit 15 dagen. De cursusdagen zijn van 10.00 – 16.00/16.30 op vrijdagen en worden gegeven bij op de Hogeschool van Amsterdam aan de Wibautstraat in Amsterdam.

Wat kan ik doen na het volgen van deze cursus?

 • De TOED is een basiscursus, een begin van uw ontwikkeling als ervaringsdeskundige. Afhankelijk van uw kwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden kiest u de vervolgstappen als toekomstig ervaringsdeskundige.

Wat kost de cursus ervaringsdeskundigheid (TOED)? De kosten van de TOED basiscursus bedragen € 1.750,- per persoon (incl. 21 % BTW en lesmateriaal). Het lesmateriaal en de koffie en thee zijn hierbij in begrepen. Wellicht komt u in aanmerking voor financiering van de opleiding via cliëntenorganisaties, instellingen of via uw uitkerende instantie. U kunt zich hierover informeren bij het IGPB 020- 620 47 41

(© Alle trainingen en opleidingen vallen onder het copyright van de Coöperatie Conquest/IGPB en mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming worden uitgevoerd. Dit geldt tevens voor alle materiaal betreffende de opleidingen en trainingen.)

Klik op een kopje om het onderwerp uit te klappen

Rooster+

Rooster TOED Basiscursus in Amsterdam sept. 2017

September - December 2017

Dag

datum

Docent

Onderwerp

1.

1 september

Harrie van Haaster
Portfolio docenten

Kennismaking,Inleiding op het programma
Portfolio groepen

2.

8 september

Saskia van Dorp

Herstel en herstelwerkgroepen en WRAP

3.

15 september

Saskia van Dorp Portfolio docenten

Individueel, vraaggerichte benadering
Portfolio

4.

22 september

Wouter v.d. Graaf
Harrie van Haaster

Autonomie: eigen plan, WGBO en BOPZ

5.

29 september

Elisa Passavanti
Portfolio docenten

Gespreksvoering: feedback geven
Portfolio

6.

6 oktober

Jacqueline van Ham

Verlieservaringen

7.

13 oktober

Saskia van Dorp
Portfolio docenten

Individueel, vraaggerichte benadering
Portfolio

8.

20 oktober

Rene Poland
Saskia van Dorp

Omgaan met crisis en crisiskaart
Knelpunten op de werkvloer zoals
afstand en nabijheid

27 oktober Herfstvakantie

9.

3 november

Jittie Hieminga

Het presenteren van je eigen verhaal

10.

10 november

Harry van Haaster
Portfolio docenten

Kwaliteitstoetsing- en onderzoek
Portfolio

11.

17 november

Harrie van Haaster

Leef- en systeemwereld
Team ED en Odibaan

12.

24 november

Fedde Bergsma
Portfolio docenten

OGGZ en leven op straat
Portfolio

13.

1 december

Christ Westenbeek

Clientgestuurde projecten en werken
als Ed in de zorg

14.

8 december

Marius Romme

Omgaan met stemmen horen

15.

15 december

Portfolio docenten

Eindpresentaties

Er zijn portfoliogroepen, die worden verzorgd door Elisa Passavanti(docent HVA), Saskia van Dorp (IGPB Training en Coaching) en Dini Glas (SCIP).

Rooster Bassiscursus Amsterdam TOED, september t/m december 2017

sluiten
Toetsing +

Toetsing

Elke cursist dient een minimaal aantal bijeenkomsten aanwezig te zijn en aan de bijeenkomsten actief deel te nemen. Van elke cursist wordt verwacht dat hij een eigen portfolio samenstelt. Daarbij zijn de portfoliobijeenkomsten ondersteunend. Elke port foliogroep wordt begeleid door een portfolio docent. Deze coaches kunnen ook buiten de lesdagen geconsulteerd worden.

De eindpresentatie dient ervan te getuigen dat de deelnemer eigen ervaringen verwerkt heeft en dat hij of zij over de eigen eraringen met een zekere afstand kan reflecteren. Daarnaast dient de eindpresentatie ervan te getuigen dat de cursist in staat is met respect te luisteren naar de ervaringen van anderen en over deze ervaringen mee kan reflecteren. Tenslotte dient de cursist bij de eindpresentatie te laten zien wat hij of zij op de TOED geleerd heeft en hoe hij of zij het geleerde van plan is in de praktijk te gaan brengen.

Er is geen formele beoordeling van de eindpresentaties. De portfoliodocenten en de cursusleider (H.P.M. van Haaster) geven na de presentatie een kort commentaar. Medecursisten kunnen vragen stellen. Het is geoorloofd om bij je eigen presentatie mensen uit te nodigen die je er graag bij wilt hebben.

De dag met eindpresentatie wordt feestelijk afgesloten met de certificaatuitreiking.

sluiten
Certificaat +

Certificaat

De deelnemers krijgen aan het eind van de cursus een certificaat waarop staat dat zij aan de TOED met goed gevolg hebben deelgenomen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de deelnemer in principe alle lessen heeft gevolgd. Maximaal mag een deelnemer twee lessen missen. Elke deelnemer moet voor het verkrijgen van het certificaat ook een eindpresentatie gegeven hebben.

Op het certificaat staat aangegeven wanneer de deelnemer de TOED heeft gevolgd. Verder staat de tijdsinvestering genoemd en zijn de onderwerpen benoemd die behandeld zijn.

Het certificaat heeft geen wettelijke status. Het is ondertekend door de opleidingscoördinator van Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de Hogeschool van Amsterdam en door de directeur van het IGPB. In de praktijk blijkt dat werkgevers veel waarde hechten aan het certificaat. Veel deelnemers aan de TOED hebben een functie als ervaringsdeskundige gevonden.

sluiten
Inschrijven +

Inschrijfformulier

Voor de informatiefolder (september 2017) klikt U hier.

Voor een aanmeldingsformulier klikt U hier.sluiten