Missie en ambitie

Het IGPB biedt sinds 2002 de TOED opleidingen aan (Traject Opleiding ErvaringsDeskundigen) en in 2008 zijn we begonnen met een korte agogische training, de GEO (GGZ Ervaringsagogische Opleiding) voor ervaringswerkers. Het doel van de opleidingen TOED en GEO die door ons verzorgd worden, is om ervaringsdeskundigen op te leiden om te kunnen werken, betaald of onbetaald, in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang of andere werkgebieden in het sociale domein.

De ambitie van de trainingen is bij te dragen aan de verbetering van zorg en maatschappelijke diensten door een professionele inzet van ervaringsdeskundigen.