Ontstaan en ontwikkeling IGPB

Het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB) is in 1995 opgericht door Harrie van Haaster en Wouter van de Graaf. Aanleiding voor de oprichting van het IGPB was dat steeds meer cliëntenorganisaties in die tijd behoefte hadden aan cliëntgestuurd onderzoek en aan eigen kennis. Cliëntenorganisaties ontwikkelden eigen onderzoeksprogramma's en onderzoeksmethoden, zoals cliëntenpanels en kwaliteitstoetsingen. De begrippen 'ervaringsdeskundigheid' en 'ervaringskennis' waren destijds nog niet in gebruik. In 2001 heeft het IGPB als eerste een definitie gemaakt van ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis in de zorg. In 2002 is het IGPB een apart onderzoeksprogramma gestart om ervaringskennis op te sporen, te ontwikkelen, vast te leggen, op te slaan en over te brengen in opleidingen en trainingen.

Sinds 2013 is Saskia van Dorp verbonden met het IGPB. Zij is trainer en coach. Ze werkt als ZZP in haar eigen bedrijf: IGPB Training en coaching. Sinds 2016 is Saskia verantwoordelijk voor de organisatie van de TOED en de GEO. Zij is mobiel bereikbaar op nummer 06-50579657.