Zelfregie en ervaringsdeskundigheid

Zelfregie is een belangrijk, richtinggevend begrip in de TOED en GEO. Zelfregie gaat over de regie voeren over je eigen leven. In de trainingen wordt ingegaan op verschillende zelfregie programma’s  en concrete situaties waarin die worden gerealiseerd. Ervaringsdeskundigheid duidt op al die kwaliteiten van individuen om hun leven naar eigen maatstaven de gewenste invulling te geven. Iedereen leert daarbij van eigen ervaringen en tevens van de ervaringen van anderen. Het uitgangspunt is dat je altijd weer bij kan leren.

In de trainingen proberen we de kennis die mensen zelf hebben onder woorden te brengen, te systematiseren, te ordenen en te bewaren. Dit opdat anderen er ook gebruik van kunnen maken. De trainingen zijn een belangrijk middel om ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis concreet te maken. De trainingen zijn ook bedoeld om nieuwe ervaringen te creëren. Deelnemers aan de trainingen kunnen daaraan nieuwe ervaringsdeskundigheid ontlenen.

In de trainingen gaat het erom dat de deelnemers en docenten hun eigen kennis en kwaliteiten ontdekken. De trainingen ondersteunen de ontwikkeling van de deelnemers op zo'n manier dat ieder het beste in hem of haar kan aanboren. Daarbij wordt ieder aangesproken op zijn of haar kwaliteiten. In de samenwerking tijdens de trainingen stemmen de deelnemers hun kwaliteiten op elkaar af.

In trainingen en opleidingen gaan we ervan uit dat iedereen altijd verder kan groeien, sterker kan worden, of kan leren. Zowel van nieuwe ervaringen als van anderen. Uitwisseling van ervaringsdeskundigheid wordt in de trainingen en opleidingen op een systematische manier gedaan.

In de trainingen gaan we uitgebreid in op de doelstellingen van herstel. Herstel kan op allerlei manieren ondersteund worden, niet alleen door de hulpverlening, maar ook door zelfhulpgroepen, maatjes, lotgenoten, clientgestuurde projecten of familie. In dit verband zijn ook door cliënten zelf ontwikkelde 'tools' interessant en deze worden in de trainingen besproken.