Cursussen Clientensturing

Het IGPB biedt op maat cursussen aan om cliëntensturing te implementeren of cliëntensturing te verbeteren.
In Nederland zijn sinds de jaren '90 van de vorige eeuw allerlei cliëntgestuure projecten en initiatieven ontstaan. Sommigen zijn zelfstandig, sommigen maken onderdeel uit van een clientenorganisatie en sommigen zijn onderdeel van een hulpverleningsorganisatie in de GGZ, de verslavingszorg of maatschappelijke opvang.

In 20001 heeft het IGPB een onderzoek gedaan naar cliëntgestuurde projecten. Het verslag daarvan kunt u vinden op onder het kopje "onderzoek" van deze site. In dit document kunt u veel informatie vinden over hoe cliëntsturing werkt.

Het IGPB heeft een 13 stappen plan opgesteld om cli:entensturing te implementeren. Dit stappenplan vindt u onder het hoofdje "toepassingen".

Voor elk cliëntgestuurd project is het belangrijk bij tijd en wijle enig onderhoud te plegen. Werken we nog cliëntgestuurd? Benutten we ieders kwaliteiten voldoende? Hoe functioneert de leiding? Hoe gaat het met de vrijwilliger? Moeten we de organisatie bijstellen? Hoe gaat de onderlinge samenwerking? Moeten we ons misschien bijscholen in samenwerking, bejegening, oplossen van conflicten, etc?

Het IGPB biedt op maat cursusen en trainingen aan voor

  • Kerngroepen
  • Vrijwilligers
  • Medewerkers van een instelling

Samen met vertegenwoordigers worden eerst behoeften en problemen geinventariseerd. Daarna maakt het IGPB een concept opzet voor een training, meestal van 4 of 5 dagdelen. Vervolgens wordt dit besproken en volgt een offerte.

 

 

 

Klik op een kopje om het onderwerp uit te klappen

Voorbeeld +

Een voorbeeld van een training voor een cliëntgestuurd DAC

1. De eerste keer gaat over nieuw op het DAC komen. Iemand geeft aan dat je dan in een open, prettige sfeer komt met mensen waarvan je eigenlijk niets weet. Je bent onwennig en onzeker, maar doordat mensen aardig zijn voel je je snel op je gemak. Van vrijwilligers verwacht je dat ze je actief benaderen, dat er van hen initiatief uitgaat. Omdat je niet weet als nieuweling dat het een cliëntgestuurd DAC is en dus ook niet weet dat het allemaal cliënten zijn die het DAC runnen, kan je op het verkeerde been gezet zijn, bijvoorbeeld door je verwijzer. Maar als je dit vervolgens wordt verteld is dat juist iets om je aan op te trekken. Het heeft allerlei voordelen. We doen een oefening in mensen thuis heten.

2. Nu is niet elke situatie gemakkelijk voor vrijwilligers wat betreft nieuwe bezoekers. Het tweede uur doen we een oefening waarin moeilijke situaties worden gepresenteerd, zoals: + 3 nieuwe bezoekers tegelijk, + iemand die in de war is, + iemand die geen Nederlands spreekt Wat doe je dan? We maken een rondje om elkaar tips te geven. Dan blijkt dat in de meeste moeilijke situaties er weinig specifieks wordt bedacht. Meestal zijn er wel oplossingen, maar toch weten de meesten alleen algemene tips te kunnen geven. Vrijwilligers nemen ook een afwachtende houding in.

3. De volgende keer proberen we dat te doorbreken en vertelt iemand een verhaal over hoe om te gaan met moeilijkere situaties. Hij vertelt voorbeelden van hoe het goed gaat en over hoe het niet goed gaat. We bespreken een situatie die lastig en vervelend is. In eerste instantie is er machteloosheid, weet niemand het precies, maar als we er in kleine groepjes over praten komen er minstens tien oplossingen naar voren. Je kan allerlei dingen doen en het probleem is eerder wat je zal kiezen om te doen dan dat je niet weet wat je zal doen. Het hangt uiteraard van de situatie af en wie er allemaal aanwezig zijn wat je zal kiezen te doen maar van machteloosheid of verlegenheid met de situatie is geen sprake.

4. De derde trainingsdag gaan we hier verder op door naar aanleiding van een verhaal over sfeer op het DAC: goede sfeer en slechte sfeer. We doen een oefening waarin we antireclame maken voor het DAC. Dat verplicht je negatief te doen: het wordt meer cabaret en je moet over de negatieve opmerkingen lachen, het negatief doen werkt precies de andere kant op. Maar sommigen vinden het een hele moeilijke oefening. We hebben het erover dat iedereen een rol speelt in het creëren van een goede sfeer. Iemands rol is de rol die hem of haar het beste ligt in een groep met mensen: welke rol heb je op een verjaardagsfeestje of in je familie? Je speelt allemaal een sociale rol en iedereen weet van zijn buurman of buurvrouw wel welke positieve sociale rol die vervult als je met meerderen bij elkaar bent. Speel dan je eigen rol, wees wie je bent, dan heb je een positieve bijdrage in de sfeer.

5. Uiteraard ben je niet altijd dezelfde. In een rondje vertelt iedereen hoe die deze ochtend, met welke verwachtingen op het DAC gekomen is: uitgeslapen of niet, in een rotbui of niet, wel of geen zin, hopend dat sommigen er al zijn en anderen niet. Maar het blijkt dat iedereen doorgaans toch wel met iets positiefs komt. We spelen de slogan "vandaag gezellig is geen garantie voor dat het morgern ook gezellig is."

6. De vierde dag gaat het over de rollen van ondersteuner en de coördinator. Er wordt veel verantwoordelijkheid naar hen toegeschoven, maar zij reageren er standaard op om die zoveel mogelijk te spreiden, te verdelen, de ander medeverantwoordelijk te maken. Leidt dat tot conflicten, verkeerde verwachtingen, te veel verantwoordelijkheid voor de vrijwilligers?

sluiten
Certificaat +
De deelnemers van een training ontvangen aan het eind van de training een certificaat waarop staat dat zij een training gevolgd hebben. Op het certificaat staat hoeveel tijd de training in beslag nam en wanneer die gevolgd werd. Verder staan de vaardigheden en competenties vermeld die tijdens de training werden geoefend.sluiten
Offerte +
Als uw organisatie geïnteresseerd is in een training cliëntensturing kunt u contact opnemen met Harrie van Haaster. Hij zal dan een afspraak met u maken waarin de doelstellingen en de randvoorwaarden van de training worden besproken. Op basis daarvan wordt een offerte gemaakt die aan u opgestuurd wordt. Eventueel kunnen daarna nog aanpassingen gemaakt worden alvorens een definitieve offerte wordt aangeboden.sluiten