Missie en ambitie

Het Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid (IGPB) gebruikt onderzoek, opleiding en toepassingen voor empowerment van cliënten, patiënten en mensen met handicaps. Het IGPB werkt in opdracht van cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, overheden en zorgverzekeraars. Onderzoek, opleidingen en ontwikkeling willen we benutten om de positie van cliënten te verbeteren. Met onderzoek produceren we ervaringskennis welke zorgvragers helpt om de regie over hun leven te houden. Implementatie van deze kennis gebeurt door instrumenten te ontwikkelen die zorgvragers daarbij helpen. Voorbeelden daarvan zijn stappenplannen om zorgorganisaties cliëntgestuurd te maken en de ontwikkeling van een zorgagenda als instrument voor vraagsturing en eigen regie. Ervaringskennis kan ook overgebracht worden in trainingen en opleidingen. Het IGPB biedt al jaren de TOED opleidingen aan (Traject Opleiding ErvaringsDeskundigen) en in 2008 zijn we begonnen met een korte agogische training, de GEO (GGZ Ervaringsagogische Opleiding) voor ervaringswerkers.

De ambitie van het IGPB is de verbetering van zorg en maatschappelijke diensten door een professionele en vanzelfsprekende partner te zijn voor cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, overheden en zorgverzekeraars. Om deze ambitie te realiseren vinden we de combinatie van cliëntgestuurde aanpak en wetenschappelijke benadering van wezenlijk belang.

Het IGPB kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

  • samenwerking met cliënten
  • wetenschappelijk
  • gedreven
  • gericht op empowerment
  • professioneel
  • resultaatgericht