Ontstaan en ontwikkeling IGPB

Het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB) is in 1995 opgericht door Harrie van Haaster en Wouter van de Graaf. Aanleiding voor de oprichting van het IGPB was dat steeds meer cliëntenorganisaties in die tijd behoefte hadden aan cliëntgestuurd onderzoek en aan eigen kennis. Cliëntenorganisaties ontwikkelden eigen onderzoeksprogramma's en onderzoeksmethoden, zoals cliëntenpanels en kwaliteitstoetsingen en konden daarbij wel ondersteuning gebruiken.

De begrippen 'ervaringsdeskundigheid' en 'ervaringskennis' waren destijds nog niet in gebruik. In 2001 heeft het IGPB als eerste een definitie gemaakt van ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis in de zorg. In 2002 is het IGPB een apart onderzoeksprogramma gestart om ervaringskennis op te sporen, te ontwikkelen, vast te leggen, op te slaan en over te brengen in opleidingen en trainingen.

In 2008 is het IGPB een B.V. geworden. Sindsdien werken we in een informele netwerkorganisatie samen met vele zelfstandigen in een ZZP positie. ZZPers werken met ons in onderzoeksprojecten en ook als docenten in de opleidingen. Ook hebben we samenwerkingspartners bij de ontwikkeling van digitale 'tools' voor cliënten, die hen ondersteunen bij zelfregie en herstel. In 2011 hebben we daartoe ook een samenwerking geformaliseerd met een IT bureau.