Samenwerking

In 2007 is het IGPB een BV geworden. IGPB bv is met enkele organisaties een langdurige samenwerking aangegaan voor onderzoek en opleidingstrajecten.

Hogeschool van Amsterdam

Met de afdeling Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de Hogeschool van Amsterdam hebben we sinds 8 jaar een samenwerking om de TOED (Traject Opleiding Ervaringsdeskundigen) aan te bieden. Ook bieden we met hen samen de GEO aan (GGZ Ervarings-agogische opleiding). Beide opleidingen zijn voor ervaringsdeskundigen.

Coöperatie Conquest

Met Coöperatie Conquest in Eindhoven werken we samen bij het aanbieden van de TOED op de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Harrie van Haaster zit in de raad van Commissarissen van coöperatie Conquest

Solidair Consultancy en Wageningen University Research Centrum

Met Fedde Bergsma van Solidair Consultancy en Jan Hassink van Wageningen University Research Centrum heeft het IGPB voor de Landelijke Federatie van Zorgboerderijen een kwaliteitssysteem ontwikkeld waarin er feed back van cliënten gegeven wordt op de zorgboerderijen. Met deze partners voeren we kwaliteitstoetsingen bij zorgboerderijen uit.

Wouter van de Graaf

Wouter van de Graaf was in 1995 medeoprichter van het IGPB. Hij werkt nu als zelfstandige. In verschillende projecten werken we nog nauw samen met Wouter.

Visie-in-Uitvoering en AdSearch

In een samenwerkingsverband met Agnes van Wijnen van Visie-in-Uitvoering en Mark Janssen van AdSearch voeren we op dit ogenblik een onderzoek uit naar zelfregie en empowerment bij gebruikers van hert Persoons Gebonden Budget. Dit onderzoek zal in maart 2012 voltooid zijn.

Scip (Cliënten Initiatieven en Projecten) in Amsterdam

Het kantoor van het IGPB is sinds 2009 gevestigd in hetzelfde gebouw als Scip. Dat betekent dat we veel samenwerken met Scip. We participeren onder andere in het Kennis Centrum Ervaringsdeskundigheid dat is opgezet door de projecten van Scip.

Marius Romme en Sandra Escher

Harrier van Haaster is lid van Intervoice (een internationale organisatie op het gebied van stemmen horen) en biedt samen met Marius Romme en Sandra Escher trainingen aan op het gebied van 'stemmen horen'.