Training Opleiding Ervarings Deskundigheid (TOED)

 

Op vrijdag 7 februari 2020 gaat in Amsterdam weer een TOED opleiding van start.

 

Voor wie is de cursus bedoeld?

 

  • Bent u (ex)cliënt van de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg of de maatschappelijke opvang?
  • Wilt u zich op professionele wijze inzetten voor cliënten in de gezondheidszorg vanuit ervaringsdeskundig perspectief?

 

Dan is het Traject Opleiding ErvaringsDeskundigheid wellicht iets voor u. Een vooropleiding is niet nodig. Het gaat om ervaring en levenswijsheid en de wens om als ervaringsdeskundige te gaan werken; belangrijke voorwaarden zijn: kunnen reflecteren op de eigen geschiedenis en verhalen van anderen kunnen aanhoren zonder die mee naar huis te nemen, kunnen luisteren naar anderen.

Een andere voorwaarde voor het volgen van de opleiding is dat je minimaal 8 uur vrijwilligerswerk doet in de zorg, in de psychiatrie, de verslavingszorg of de dak- en thuislozen opvang.

Wat houdt de basiscursus TOED in?

Samen met mede-cursisten bent u onder begeleiding van ervaren docenten en trainers vijftien weken lang, één dag in de week bezig met thema’s zoals:

 • herstellen en de herstelbeweging
 • feedback geven en gespreksvoering
 • hoe kijken we naar klanten, wat willen we weten
 • AA groepen en de 12 stappen
 • crisiskaart
 • klantgestuurde projecten en de geschiedenis van cliëntenorganisaties
 • anders kijken naar stemmen horen en diagnoses
 • kwaliteit van hulpverlening
 • dilemma's op de werkvloer
 • het opsporen en versterken van uw persoonlijke kwaliteiten
 • het onderzoeken van diverse vormen van steun die passend en wenselijk zijn bij uw individuele en bij gemeenschappelijke verhalen
 • het samenstellen van een eigen portfolio
 • het presenteren van (een thema) uit uw eigen herstelverhaal

Naast de lessen over deze thema’s zijn er om de twee weken portfolio groepen. Dit zijn groepen van max. 6 personen, waarin gesproken wordt over de eigen geschiedenis in de hulpverlening, hoe ben je in de hulpverlening terecht gekomen, wat heeft gewerkt en wat niet, over ik-verhalen en wij-verhalen. Deze groepen zijn intensief en vragen van u te kunnen reflecteren op uw eigen geschiedenis en die van anderen.

Huiswerk

Er moet rekening gehouden worden met circa twee uur huiswerk per week (artikelen lezen en portfolio opdrachten uitwerken).

Afsluiting cursus

U sluit de cursus af met een presentatie. Legt u de cursus met goed gevolg af, dan ontvangt u een certificaat.

De cursus bestaat uit 15 dagen. De cursusdagen zijn van 10.00 – 16.00 op vrijdagen en worden gegeven in Amsterdam. De cursus loopt van de eerste week van september t/m juni met verschillende vakanties ertussen.

Wat kan ik doen na het volgen van deze cursus?

 • De TOED is een basiscursus, een begin van uw ontwikkeling als ervaringsdeskundige. Afhankelijk van uw kwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden kiest u de vervolgstappen als toekomstig ervaringsdeskundige.

Wat kost de cursus ervaringsdeskundigheid (TOED)?

De kosten van de TOED basiscursus bedragen € 1.750,- per persoon (incl. BTW). Het lesmateriaal en de koffie en thee zijn hierbij in begrepen. Wellicht komt u in aanmerking voor financiering van de opleiding via cliëntenorganisaties, instellingen, via uw uitkerende instantie. U kunt zich hierover informeren bij het IGPB 020- 620 47 41 of bij Saskia van Dorp 06 50579657 Email: svandorp@igpb.nl

(© Alle trainingen en opleidingen vallen onder het copyright van de Coöperatie Conquest/IGPB en mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming worden uitgevoerd. Dit geldt tevens voor alle materiaal betreffende de opleidingen en trainingen.)

Klik op een kopje om het onderwerp uit te klappen

Rooster+

Rooster TOED Basiscursus in Amsterdam februari-juni 2020

 

Dag

datum

Docent

Onderwerp

1.

31 januari

Harrie van Haaster
Portfolio docenten

Kennismaking,Inleiding op het programma
Portfolio groepen

2.

7 februari

Chantal van Velthuizen

Werken aan herstel en herstelondersteunende zorg

3.

14 februari

Saskia van Dorp Portfolio docenten

Hoe kijken we naar mensen, de individueel, vraaggerichte benadering
Portfolio

4.

21 februari

Voorjaarsvakantie

Vrij

5.

28 februari

Akbar Barani

Contextuele benadering

6.

7 maart

Saskia van Dorp
Portfolio docenten

Feedback geven
Portfolio

7.

13 maart

Peter Oud

Op een andere manier naar diagnoses kijken en anders kijken naar stemmen horen

8.

20 maart

Saskia van Dorp
Portfoliodocenten

Valkuilen op de werkvloer: afstand en nabijheid
Portfolio

9.

27 maart

Jacqueline van Ham

Verleiservaringen

10.

3 april

Harrie van Haaster
Portfolio docenten

Kwaliteitstoetsing en -onderzoek
Portfolio

11.

10 april

Goede vrijdag vrij
12.

17 april

Jittie Hieminga

Hoe vertel ik mijn verhaal

13.

24 april

Anke Fokkens
Simone Koch

De drama-en winnaars driehoek
De AA en de 12 stappen

14.

1 mei

Vrij

Meivakantie

15.

8 mei

Teun |Verspuij
Portfolio docenten

Leef- en systeemwereld
Portfolio

16.

15 Mei

Clientgestuurde projecten

Kees Onderwater
Saskia van Dorp

17.

22 mei

Vrij

Vrijdag na Hemelvaartsdag

18.

29 mei

Wouter v.d. Graaf
Harrie van Haaster

Autonomie: eigen plan, WGBO en BOPZ

19.

12 juni

Portfolio docenten

Eindpresentaties

Er zijn portfoliogroepen, die worden verzorgd door Akbar Barani (docent HVA), Saskia van Dorp (IGPB Training en Coaching) en Dini Glas (SCIP).

Rooster Bassiscursus Amsterdam TOED, februari t/m juni 2020

sluiten
Toetsing +

Toetsing

Elke cursist dient een minimaal aantal bijeenkomsten aanwezig te zijn en aan de bijeenkomsten actief deel te nemen. Van elke cursist wordt verwacht dat hij een eigen portfolio samenstelt. Daarbij zijn de portfoliobijeenkomsten ondersteunend. Elke port foliogroep wordt begeleid door een portfolio docent. Deze coaches kunnen ook buiten de lesdagen geconsulteerd worden.

De eindpresentatie dient ervan te getuigen dat de deelnemer eigen ervaringen verwerkt heeft en dat hij of zij over de eigen eraringen met een zekere afstand kan reflecteren. Daarnaast dient de eindpresentatie ervan te getuigen dat de cursist in staat is met respect te luisteren naar de ervaringen van anderen en over deze ervaringen mee kan reflecteren. Tenslotte dient de cursist bij de eindpresentatie te laten zien wat hij of zij op de TOED geleerd heeft en hoe hij of zij het geleerde van plan is in de praktijk te gaan brengen.

Er is geen formele beoordeling van de eindpresentaties. De portfoliodocenten en de cursusleider (H.P.M. van Haaster) geven na de presentatie een kort commentaar. Medecursisten kunnen vragen stellen. Het is geoorloofd om bij je eigen presentatie mensen uit te nodigen die je er graag bij wilt hebben.

De dag met eindpresentatie wordt feestelijk afgesloten met de certificaatuitreiking.

sluiten
Certificaat +

Certificaat

De deelnemers krijgen aan het eind van de cursus een certificaat waarop staat dat zij aan de TOED met goed gevolg hebben deelgenomen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de deelnemer in principe alle lessen heeft gevolgd. Maximaal mag een deelnemer twee lessen missen. Elke deelnemer moet voor het verkrijgen van het certificaat ook een eindpresentatie gegeven hebben.

Op het certificaat staat aangegeven wanneer de deelnemer de TOED heeft gevolgd. Verder staat de tijdsinvestering genoemd en zijn de onderwerpen benoemd die behandeld zijn.

Het certificaat heeft geen wettelijke status. Het is ondertekend door de opleidingscoördinator van Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de Hogeschool van Amsterdam en door de directeur van het IGPB. In de praktijk blijkt dat werkgevers veel waarde hechten aan het certificaat. Veel deelnemers aan de TOED hebben een functie als ervaringsdeskundige gevonden.

sluiten
Inschrijven +

Inschrijfformulier

Voor de informatiefolder (februari 2020) klikt U hier.

Voor een aanmeldingsformulier klikt U hier.sluiten