Trainingen

Het IGPB wil door middel van opleiding, training, cursussen en deskundigheids-bevordering, de positie van cliïënten, patiïënten en mensen met een handicap versterken en de implementatie van nieuwe ontwikkelingen ondersteunen.

Jaarlijks bieden wij de TOED (Traject Opleiding Ervaringsdeskundigheid) en de GEO (GGZ ervaringsagogische Opleiding) aan samen met de Hogeschool van Amsterdam. Andere trainingen en cursussen worden onregelmatig aangeboden en gaan door bij voldoende inschrijvingen of wanneer daar met een opdrachtgever een afspraak over is gemaakt.