Training Opleiding Ervarings Deskundigheid (TOED)

 

Op vrijdag 3 februari 2023 gaat in Amsterdam weer een TOED opleiding van start

Voor wie is de cursus bedoeld?

 • Bent u (ex)cliënt van de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg of de maatschappelijke opvang?
 • Wilt u zich op professionele wijze inzetten voor cliënten in de gezondheidszorg vanuit ervaringsdeskundig perspectief?

Dan is het Traject Opleiding ErvaringsDeskundigheid wellicht iets voor jou. Een vooropleiding is niet nodig. Het gaat om ervaring en levenswijsheid en de wens om als ervaringsdeskundige te gaan werken. Belangrijke voorwaarden zijn: kunnen reflecteren op de eigen geschiedenis, voldoende afstand hebben van je eigen kwetsbaarheid en verhalen van anderen kunnen aanhoren zonder die mee naar huis te nemen en kunnen luisteren naar anderen. En het huiswerk uit de mappen lezen.

Een andere voorwaarde voor het volgen van de opleiding is dat je minimaal 8 uur vrijwilligerswerk doet in de zorg, in de psychiatrie, de verslavingszorg of de dak-en thuislozen opvang.

Wat houdt de basiscursus TOED in?

Samen met mede-cursisten ben je onder begeleiding van ervaren docenten en trainers vijftien weken lang, één dag in de week bezig met thema’s zoals:

 • herstellen en de herstelbeweging
 • feedback geven en gespreksvoering
 • hoe kijken we naar klanten, wat willen we weten
 • AA groepen en de 12 stappen
 • crisiskaart
 • klantgestuurde projecten en de geschiedenis van cliëntenorganisaties
 • anders kijken naar stemmen horen en diagnoses
 • kwaliteit van hulpverlening
 • dilemma’s op de werkvloer
 • het opsporen en versterken van uw persoonlijke kwaliteiten
 • het onderzoeken van diverse vormen van steun die passend en wenselijk zijn bij uw individuele verhaal en bij gemeenschappelijke verhalen
 • het samenstellen van een eigen portfolio
 • het presenteren van (een thema) uit uw eigen herstelverhaal

 

Naast de lessen over deze thema’s zijn er om de twee weken portfolio groepen. Dit zijn groepen van max. 6 personen, waarin gesproken wordt over de eigen geschiedenis in de hulpverlening, hoe ben je in de hulpverlening terecht gekomen, wat heeft gewerkt en wat niet, over ik-verhalen en wij-verhalen. Deze groepen zijn intensief en vragen te kunnen reflecteren op je eigen geschiedenis en die van anderen.

Huiswerk

Er moet rekening gehouden worden met circa twee uur huiswerk per week (artikelen lezen en portfolio opdrachten uitwerken).

Afsluiting cursus

Je sluit de cursus af met een presentatie. Leg je de cursus met goed gevolg af, dan ontvang je een certificaat.

De cursus bestaat uit 15 dagen. De cursusdagen zijn van 10.00 – 15.45/16.00 op vrijdagen en wordt gegeven in Amsterdam bij de Vrijwilligersacademie, Keizersgracht 340-342. De cursus loopt van de eerste week van februari tot eind juni, met een aantal vakanties er tussen.

Wat kan ik doen na het volgen van deze cursus?

De TOED is een basiscursus, een begin van je ontwikkeling als ervaringsdeskundige. Afhankelijk van je kwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden kies je de vervolgstappen als toekomstig ervaringsdeskundige.

Wat kost de cursus ervaringsdeskundigheid (TOED)?

De kosten van de basiscursus bedragen € 1.800,- per persoon (incl. BTW). Het lesmateriaal en de koffie en thee zijn hierbij in begrepen. Wellicht kom je in aanmerking voor financiering van de opleiding via cliëntenorganisaties, zorginstellingen, via je uitkerende instantie of via de STAP subsidie van het ministerie van O&W. Je kunt je hierover informeren bij Saskia van Dorp 06 50579657.

Email:svandorp@igpb.nl

(© Alle trainingen en opleidingen vallen onder het copyright van de Coöperatie Conquest/IGPB en mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming worden uitgevoerd. Dit geldt tevens voor alle materiaal betreffende de opleidingen en trainingen.)

Klik op een kopje om het onderwerp uit te klappen

Rooster+

Rooster TOED cursus in Amsterdam najaar 2022

 

Dag

datum

Docenten

Onderwerp

1.

2 september

Saskia van Dorp

Portfolio docenten

Kennismaking,Inleiding op het programma
Portfolio

2.

9 september

Saskia van Dorp
Sigrid Deudekom

Herstelbeweging en herstelondersteunende zorg

3.

16 september

Jacqueline van Ham  Verlieservaringen

4.

23 september

Saskia van Dorp

Portfolio docenten

Hoe kijken we naar mensen los van diagnoses, de individueel,vraaggerichte benadering

Portfolio

5.

30 september

Peter Oud

Omgaan met stemmen horen

6.

7 oktober

Saskia van Dorp

Portfolio docenten

Gespreksvoering: feedback geven en geweldloos communiceren

Portfolio

7.

14 oktober

Saskia van Dorp

Contextuele benadering, generatieproblematiek 

 

21 oktober

Herfstvakantie

 

8.

28 oktober

Ruud Willems

Portfolio docenten

De AA en de 12 stappen
Portfolio

9.

4 november

Harrie van Haaster

Portfolio docenten

Kwaliteitstoetsing
Portfolio

10.

11 november

Saskia van Dorp

Portfolio docenten

De dramadriehoek
Portfolio
11.

18 november

Jittie Hieminga

Hoe vertel ik mijn verhaal

12.

25 november

Saskia van Dorp

Portfolio docenten

Leef- en systeemwereld
Portfolio

13.

2 december

Reinier Schipper
Saskia van Dorp

Werken in de wijk als ED
Cliëntgestuurde projecten
Inleveren portfolio map

14.

9 december

Harrie van Haaster

Autonomie, eigen plan,
WGBO

15.

23 december

Portfolio docenten

Eindpresentaties

De portfoliogroepen worden verzorgd door Saskia van Dorp en Elisa Passavanti (HvA)

Rooster Bassiscursus Amsterdam TOED, september t/m december 2022

sluiten
Toetsing +

Toetsing

Elke cursist dient een minimaal aantal bijeenkomsten aanwezig te zijn en aan de bijeenkomsten actief deel te nemen. Van elke cursist wordt verwacht dat hij een eigen portfolio samenstelt. Daarbij zijn de portfoliobijeenkomsten ondersteunend. Elke port foliogroep wordt begeleid door een portfolio docent. Deze coaches kunnen ook buiten de lesdagen geconsulteerd worden.

De eindpresentatie dient ervan te getuigen dat de deelnemer eigen ervaringen verwerkt heeft en dat hij of zij over de eigen eraringen met een zekere afstand kan reflecteren. Daarnaast dient de eindpresentatie ervan te getuigen dat de cursist in staat is met respect te luisteren naar de ervaringen van anderen en over deze ervaringen mee kan reflecteren. Tenslotte dient de cursist bij de eindpresentatie te laten zien wat hij of zij op de TOED geleerd heeft en hoe hij of zij het geleerde van plan is in de praktijk te gaan brengen.

Er is geen formele beoordeling van de eindpresentaties. De portfoliodocenten en de cursusleider (H.P.M. van Haaster) geven na de presentatie een kort commentaar. Medecursisten kunnen vragen stellen. Het is geoorloofd om bij je eigen presentatie mensen uit te nodigen die je er graag bij wilt hebben.

De dag met eindpresentatie wordt feestelijk afgesloten met de certificaatuitreiking.

sluiten
Certificaat +

Certificaat

De deelnemers krijgen aan het eind van de cursus een certificaat waarop staat dat zij aan de TOED met goed gevolg hebben deelgenomen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de deelnemer in principe alle lessen heeft gevolgd. Maximaal mag een deelnemer twee lessen missen. Elke deelnemer moet voor het verkrijgen van het certificaat ook een eindpresentatie gegeven hebben.

Op het certificaat staat aangegeven wanneer de deelnemer de TOED heeft gevolgd. Verder staat de tijdsinvestering genoemd en zijn de onderwerpen benoemd die behandeld zijn.

Het certificaat heeft geen wettelijke status. Het is ondertekend door de opleidingscoördinator van Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de Hogeschool van Amsterdam en door de directeur van het IGPB. In de praktijk blijkt dat werkgevers veel waarde hechten aan het certificaat. Veel deelnemers aan de TOED hebben een functie als ervaringsdeskundige gevonden.

sluiten
Inschrijven +

Inschrijfformulier

Voor een folder (voorjaar 2023) klik hier

Voor het aanmeldingsformulier en de cursusvoorwaarden klik hier.sluiten